czwartek, 19 czerwca 2008


Nasze mózgi zaśmiecone są obrazami i tylko sztuka abstrakcyjna może doprowadzić nas na próg boskości.
Dominique de Menil, fragment przemówienia podczas
poświęcenia kaplicy Marka Rothko, 1971